Sökning: "Airi Nõu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Airi Nõu.

 1. 1. Samverkan under övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ studie av hur samverkan upplevs av vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; educational transitions; children with intellectual disability; Samverkan; pedagogiska övergångar; barn med intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Ökad prevalens av barn med Autismspektrumstörning: Psykologstudenters uppskattningar av bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Airi Nõu; [2015]
  Nyckelord :Autismspektrumstörning; autism; diagnosticering; prevalens;

  Sammanfattning : Den ökade prevalensen av barn med Autismspektrumstörning (AST) har fått internationell uppmärksamhet under de senaste tio åren, och ökningen gäller i högre grad barn med normal begåvning än barn med olika grader av mental retardation. Syftet med studien var att undersöka hur blivande psykologer uppfattar den ökade prevalensen, och vad de tror att den kan bero på. LÄS MER