Sökning: "Aisa Hamza"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aisa Hamza.

 1. 1. Hur barnsjuksköterskor erfar sitt arbete utifrån barnkonventionen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aisa Hamza; Karin Hedstrand; [2018]
  Nyckelord :barn; barnsjuksköterska; barnkonventionen; delaktighet; utveckling; information;

  Sammanfattning : Det finns cirka två miljoner barn i Sverige idag. Barnsjuksköterskor kommer i kontakt med barn inom hälso- och sjukvård. För att möta barnet på bästa sätt krävs kompetens och förmåga. Inom kort kommer barnkonventionen bli lag, enligt förslag sker detta år 2020. LÄS MER

 2. 2. Att leva som närstående till en förälder med bipolär sjukdom, vuxna barns erfarenheter.

  Magister-uppsats,

  Författare :Aisa Hamza; [2012-03-02]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; närstående; upplevelser; vuxna barn;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Bipolär sjukdom är en svårhanterlig sjukdom som påverkar alla aspekter av livet. Uppskattningsvis lider ca 2-4 % av Sveriges befolkning av denna sjukdom. Bipolär sjukdom drabbar i stor utsträckning även närstående och då i synnerhet barn som växer upp med föräldrar med denna sjukdom. LÄS MER