Sökning: "Ajanth Vaseigaran"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ajanth Vaseigaran.

 1. 1. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER

 2. 2. Hur används datoriserade beställningssystem på frukt- och gröntavdelningen i livsmedelsbutiker för resurseffektivisering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Areeba Khan; Ajanth Vaseigaran; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar hur datoriserade beställningssystem används inom den avdelning i livsmedelsbutiker som står för störst andel svinn i förhållande till den levererade mängden, det vill säga frukt- och gröntavdelningen. Med datoriserade beställningssystem menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket som beställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa beställning. LÄS MER

 3. 3. Hur används datoriserade beställningssystem på frukt- och gröntavdelningen i livsmedelsbutiker för resurseffektivisering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Areeba Khan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar hur datoriserade beställningssystem används inom den avdelning i livsmedelsbutiker som står för störst andel svinn i förhållande till den levererade mängden, det vill säga frukt- och gröntavdelningen. Med datoriserade beställningssystem menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket sombeställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa beställning. LÄS MER