Sökning: "Ajla Selimovska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ajla Selimovska.

  1. 1. Konsten att leka tre : En studie om förskollärares arbete med att inkludera alla barn i lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Ajla Selimovska; Zahra Wahaib; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER