Sökning: "Ajla Spahic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ajla Spahic.

  1. 1. MÖJLIGHETER OCH HINDER MED ATT ARBETA PERSONCENTRERAT VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Ajla Spahic; Therese Lindström; [2021-06-01]
    Nyckelord :Occupational therapy; Person-centered care; Children; Adolescent; Aid;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett viktigt begrepp, som arbetsterapeuter använder sig av för att främja patientens engagemang och delaktighet i vardagen. Arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen väger in barnets/ungdomens åsikter och tankar i arbetet samt utgår från barnkonventionen. LÄS MER