Sökning: "Akademisk konst"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Akademisk konst.

 1. 1. Lärandet som bara hänger på väggen : En studie om musikens närvaro i skolan och fritidshemet ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Åberg; [2019]
  Nyckelord :Sociocultural; Music and neuroscience; Music pedagogy; Sociokulturell; Musik och neurovetenskap; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate why musical instruments are not used more freely and frequently during activities as recess or at the after-school centres. A survey was executed among primary school staff in Piteå municipality, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Terminologi och meningslängd i en konstvetenskaplig text - Läsbarhet som global översättningsstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Phoebe Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Översättning; Textanalys; Akademisk konst; Akademisk text; funktionell global strategi; terminologi; inskott; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats baseras på en översättning av 6000 ord av Donatella Barbieris bok Costume in Performance - Materiality, Culture, and the Body (2017). Uppsatsen består av tre delar. Den första delen är en källtextanalys där textens kontext och viktigaste drag presenteras enligt Hellspong & Ledins (1997) analysmodell. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Organisation and Contemporary Art : Cataloguing Practices in two Libraries in Sweden, Umeå universitetsbibliotek and Konstbiblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elsa Avraam; [2017]
  Nyckelord :Subject cataloging; Classification; Subject headings; Contemporary art; Art libraries; Domain analysis; katalogisering; klassifikation; ämnesord; konst; bibliotek; domänanalys;

  Sammanfattning : This master thesis examines the cataloguing practices of two art libraries in Sweden in relation to contemporary art. The aim of this study is to show how classification systems and other forms of controlled vocabulary correspond to contemporary art and reveal the factors that influence the everyday practice of cataloguing. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen om estetiska processer utanför konstens rum : Estetiska lärprocesser innom högre utbildning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jeanette Roos; [2015]
  Nyckelord :aesthetic processes of learning; theatre; drama; pedagogy; creativity; creative processes; art within the academy; practical knowledge; estetiska lärprocesser; teater; drama; pedagogik; kreativitet; kreativa processer; konst inom akademin; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna vetenskapliga essä undersöker estetiska lärprocesser med inriktning mot teater och drama inom högre utbildning ur ett fenomenologiskt perspektiv. Essän studerar i första hand hur konstnärliga och pedagogiska processer kan mötas i en akademisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Queert var det här! : En studie av fenomentet med queervisningar  och en queerkonstpedagogik i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl-Emil Åkerö; [2011]
  Nyckelord :Konstvetenskap; queer;

  Sammanfattning : Konstpedagogik har funnits sedan 1800-talet och förändrats med tiden, nya perspektiv har tillkommit och gett nya arbetssätt. På 2000-talet slog queerteorin igenom ordentligt som teori och började användas i olika sammanhang, ett sådant var som grund för konstpedagogiken. Med nya perspektiv kommer nya frågeställningar och nya grundvallar. LÄS MER