Sökning: "Akademisk text"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Akademisk text.

 1. 1. JÄMFÖRELSE AV ATTITYDANALYS ALGORITMER FÖR SPELOMDÖMEN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Gernandt; Jaser Farhod; [2019]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; lexicon; reviews; classification; attitydanalys; maskininlärning; lexikon; omdömen; klassifikation;

  Sammanfattning : Idag finns det stora mängder användar-skapat data i form av texter från spelomdömen till åsikter i mikro-bloggar som Twitter. Att analysera detta data kan vara utav värde för både företag och akademisk forskning men är väldigt omfattande. LÄS MER

 2. 2. Terminologi och meningslängd i en konstvetenskaplig text - Läsbarhet som global översättningsstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Phoebe Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Översättning; Textanalys; Akademisk konst; Akademisk text; funktionell global strategi; terminologi; inskott; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats baseras på en översättning av 6000 ord av Donatella Barbieris bok Costume in Performance - Materiality, Culture, and the Body (2017). Uppsatsen består av tre delar. Den första delen är en källtextanalys där textens kontext och viktigaste drag presenteras enligt Hellspong & Ledins (1997) analysmodell. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har lärande genom observation på elevers narrativa skrivande i årskurs 5? En studie av skrivprodukter och skrivprocesser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Moa Hammarstedt; Vinona Stojana Karan; [2016]
  Nyckelord :Skrivintervention; lärande genom observation; tangentbordsloggning; narrativ; skrivprocesser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Läs- och skrivkunnighet är betydelsefullt för akademisk framgång och social samhörighet. Att barn utvecklar sin skrivförmåga är viktigt och det är därmed angeläget att undersöka hur skrivutvecklingen kan främjas inom skolundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Ska företagens ansvar bli vårt? : en studie om CSR-kommunikation på hemsidor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helen Olsson; Anton Larsson; [2015]
  Nyckelord :CSR communication; CSR; sustainability; websites; responsibility; context; discourse analysis; image analysis; CSR-kommunikation; CSR; hållbarhet; hemsidor; ansvar; kontext; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra och analysera hur företag som av konsumenter uppfattas som hållbara kommunicerar kring hållbarhet på sina hemsidor. En ökad förståelse inom området för CSR-kommunikation kan dels bidra till akademisk kunskap, men också ligga till grund för mer normativa modeller som kan skapa praktiska fördelar för företag. LÄS MER