Sökning: "Akalla"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Akalla.

 1. 1. Förortsliv i periferin : En etnologisk studie om boendes upplevelser av ombildning och förändringsprocesser i ett av miljonprogrammens bostadsområden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Nicolina Ewards Öberg; [2018]
  Nyckelord :Ombildning; Akalla; gentrifiering; segregation; plats; boendeplats; Järva; förändring; upplevelser; förort; berättelser;

  Sammanfattning : The studies main focus is to reach deeper insight about the values and meanings created and connected to the home environment. Building on interview material collected in the fall of 2017 in Akalla Stockholm the study examines different factors that impact resident’s emotions surrounding the area where they live in relation to change. LÄS MER

 2. 2. A cost-benefit analysis of the extension of the Stockholm subway system Akalla-Barkarby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Lindström; [2018]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; transportation; infrastructure; subway; social sustainability;

  Sammanfattning : The construction of the new subway extension between Akalla and Barkarby is a project that is already contracted upon and will be completed in 2025. Current studies on this subway extension shows that it is not profitable from a socioeconomic viewpoint but still the project is continued with which makes it an interesting study area. LÄS MER

 3. 3. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Jörgensen; Ellen Sundin; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; tunnelbanestation; urban ruin; urban vildmark; sublim; övergiven;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en gestaltning av den urbana ruinen Kymlinge tunnelbanestation, med omgivande urbana vildmark, kan gestaltas med målet att lyfta platsidentiteten och den sublima karaktären och samtidigt öka nåbarheten till natur i en växande storstad. Med utgångspunkt i att stationen tas i bruk vill vi med vårt förslag poängtera vikten av att erbjuda varierade upplevelser i staden. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan indirekta och direkta metoder för uppskattning av bergmekaniska egenskaper för bergmassan i Barkarby-området

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Nathalie Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Tunnelbana Akalla–Barkarby; deformationsmodul; spänningsanalys; strukturanalys;

  Sammanfattning : Detta mastersarbete görs i samband med projekteringen av utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby i Stockholm tillsammans med Tyréns AB. Utbyggnaden innefattar två nya stationer; Barkarby station och Barkarbystaden och däremellan ca 1500 m tunnel i berg. LÄS MER

 5. 5. Upplevd kvalitet i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen : En kvalitativ studie som förklarar vilka kvalitetsfaktorer som är viktigast för kunderna i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Rosendahl; Malin Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens tjänstemarknad råder hård konkurrens. Inom bilservicebranschen har fokus tidigare endast varit på bilen men har nu skiftat till ett mer kundinriktat fokus. Bilservicebranschen har svårt att leverera vad som utlovas och flera oberoende tester visar på fusk under bilservicen, kunderna får därmed inte vad de betalar för. LÄS MER