Sökning: "Akil Ibrahim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Akil Ibrahim.

 1. 1. Oljeprisförändring och dess inverkan på flygbranschen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Akil Ibrahim; Mohammad Nazem-Z; [2006]
  Nyckelord :Flygbransch; oljebransch; korrelation; utbud och efterfrågan; portfolioselektion; energimarknadens misslyckanden; Oljepriset; SAS; Ryanair; airlines prissättning; effektivisering;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundRåoljor utgör den råvarumässiga grunden för cirka 40 % av den kommersiella energi- marknaden i världen. Därför oljemarknaden har en betydande ekonomisk och politisk roll i världen och betraktas priset på råolja idag som en viktig faktor för utveckling av världsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Flygbranschanalys : En fallstudie av fem flygbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jenny Ericsson; Akil Ibrahim; Mohammad Nazem - Zomorrodi; [2006]
  Nyckelord :Flygbranschanalys; flygbransch; flygframtid; flyg; SAS; FlyMe; Ryanair; Malmö Aviation; Sterling;

  Sammanfattning : Flyget är ett viktigt transportmedel i vårt utvecklade samhälle och det används i många olika sammanhang, men de vanligaste sammanhangen som man kanske först kommer att tänka på är flyget som transportmedel för privatresenärer eller affärsresenärer.Globaliseringen har resulterat i att människor har fått ett ökat behov av att resa och detta har medfört att flygbranschen spelar en större roll idag än tidigare. LÄS MER