Sökning: "Aksel Rosén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aksel Rosén.

 1. 1. Kan ett hälsofrämjande ledarskapsprogram främja autentiskt ledarskap hos chefer i vård och omsorg?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aksel Rosén; [2019]
  Nyckelord :authentic leadership; questionnaire; intervention; hälsofrämjande; autentiskt; ledarskap;

  Sammanfattning : Med ett mål att förbättra ledarskapet använder ett stort antal verksamheter diverse ledarskapsutbildningar. Målet med ledarskapsutbildningarna var att förbättra chefers hälsofrämjande ledarskap. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKANSSMÄRTBEDÖMNING : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Pontus Redin; Aksel Rosén; [2010]
  Nyckelord :Smärtbedömning; smärtbedömningsinstrument; smärta; sjuksköterskor; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER