Sökning: "Aksin Kartal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aksin Kartal.

 1. 1. Mitt studentliv som kvinna. En etnologisk studie om kvinnliga studenters upplevelse av sin studiesituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Aksin Kartal; [2019]
  Nyckelord :Skillfulness; female student; ideal; stress; performance anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : From a report presented by Public health agency (Folkhälsomyndigheten), it is common amongst female students to experience the study situation as stressful and filled with anxiety. Because of the discussion about female students study situation and the problems it brings is quite old, I experience it to be important for me as a ethnological student and furthermore to contribute with my ethnological experiences from the past. LÄS MER

 2. 2. Att studera som dyslektiker - en pedagogisk studie om hur studenter med dyslexi upplever bemötande inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Aksin Kartal; Jenny Modén; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Eftersom vi idag lever i ett kunskapssamhälle är det viktigt med utbildning för att medborgarna ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Eriksson Gustavsson (2011) talar inom dyslexiforskning om att studenter med dyslexi i högre utbildning blir dåligt bemötta på grund av sin diagnos. LÄS MER