Sökning: "Aktantmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Aktantmodellen.

 1. 1. Var det bättre förr? : En kvalitativ textanalys om den innehållsliga och språkliga komplexiteten i böcker skrivna på 1970- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Cajsa Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på skönlitterära barnböcker, där två av böckerna är skrivna på 1970-talet och två av böckerna är skrivna på 2010-talet. Syftet med studien är att jämföra fyra frekvent lästa skönlitterära böcker för barn i åldern 8-10 år, för att granska om det råder några skillnader på språket och innehållets komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Förtroendekrisens ambivalens : En fallstudie av narrativet i dokumentärserien om Isabella Löwengrip

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edvin Rosell; Enja Fullsta; [2021]
  Nyckelord :Narrativ Analys; Aktantmodellen; Personligt varumärke; Förtroendekris; Gestaltningsteorin; Image repair theory;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Personliga varumärken blir en allt vanligare företeelse, men var händer när ett personlig varumärke står inför en krissituation? Syftet med studien är att tillföra nya kunskaper till området genom att undersöka hur ett personligt varumärkes narrativ i rörlig bild kan användas i hanteringen av en förtroendekrissituation. Metod och material Materialet som analyserades var dokumentärserien My Flip Side om Isabella Löwegrips tid efter en förtroendekris. LÄS MER

 3. 3. Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. LÄS MER

 4. 4. "Nationer mot narkotika" : en kvalitativ narratologisk analys av en studentdriven kampanj riktad mot studenter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Broberg; Alice Svärdhagen; Lisa Green; [2021]
  Nyckelord :Narkotika; studenter; narratologi; aktantmodellen; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i kampanjens framgång. LÄS MER

 5. 5. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER