Sökning: "Aktieägarvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Aktieägarvärde.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Impacts of environmental regulations on firm performance : the development of a new perspective

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Oliver Emerson; [2020]
  Nyckelord :creating shared value; environmental regulation; Porter hypothesis; shareholder theory; aktiägarteori; intressentteori; miljökrav; Porters hypotes; skapa delat värde;

  Sammanfattning : Currently there are two dominant theories by professor Michael Porter explaining how firms could increase profitability by acting sustainably and what the potential outcome of complying with environmental regulations may be. The Porter hypothesis is about the impact of regulations and has further been developed into ‘creating shared value’ which explains how firms can reach new potential profitability by searching for sustainable business opportunities. LÄS MER

 4. 4. Styrningens påverkan i börsbolag : En kvalitativ studie om hur långsiktighet beaktas i en småländsk kontext

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :Management control in listed companies; strategic management control; tactical management control; goals; strategy; shareholder value; formal requirements on the stock exchange; IPO; long-sightedness by management control; styrning i börsbolag; strategisk styrning; taktisk styrning; mål; strategi; aktieägarvärde; börsens formella krav; börsintroduktion; långsiktighet via styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att vara ett börsnoterat bolag innebär en ökad kravbild samtidigt som företaget blir offentligt kan förväntningar från främst aktieägare förhöjas. Fokus mot främst aktieägarna kan i vissa fall leda till att bolaget utgår ifrån ett mer kortsiktigt förhållningssätt, i den mån att skapa värde för ägarna. LÄS MER

 5. 5. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER