Sökning: "Aktieägarvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Aktieägarvärde.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER

 3. 3. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. LÄS MER

 4. 4. Finansialisering i icke-finansiella företag. - Kan den mätas via årsredovisningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Claeson; Karin Gidö Hedberg; Angel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Financialization; Shareholder Value; Financing; Organizational Structure; Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta fram en modell för att mäta finansialiseringen i icke-finansiella företag via dess årsredovisning. Metod: Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie för att granska tidigare forskning, begrepp, samt begreppens operationalisering till mått inom finansialisering. LÄS MER

 5. 5. Stock-based Compensation and Shareholder Value

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Erik Forsblom; Ludwig Smedberg; [2017]
  Nyckelord :Stock-based compensation; incentive programs; shareholder return; Nasdaq Stockholm; industrial companies; service companies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER