Sökning: "Aktiekurs"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Aktiekurs.

 1. 1. Högre andel kvinnor, lägre bolagsrisk?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Larsson; Simon Nordstrand; Victor Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :Risk; Riskaversion; Volatilitet; Skuldsättningsgrad; Könsfördelning; Jämställdhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om könsfördelning i styrelser påverkar risken i bolag på noterade på Large och Mid cap i Sverige, Finland och Danmark. Metod: Studien är av kvantitativ natur och följer en deduktiv ansats. Studien använder paneldata och OLS regressioner för att ta fram ett resultat. LÄS MER

 2. 2. Historisk resultatvolatilitet och marknadsreaktioner på vinstvarningar : En studie om svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Sjölund; Alexandra Burholm; [2022]
  Nyckelord :Vinstvarning; resultatvolatilitet; marknadsreaktion; eventstudie; avvikelseavkastning.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om marknadsreaktionen på en vinstvarning påverkas av det utfärdande företagets historiska resultatvolatilitet. Marknadsreaktionen mäts i termer av avvikelseavkastning, vilken beräknas med hjälp av en eventstudie som omfattar 86 vinstvarningar som utfärdats av företag noterade på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 2012-2019. LÄS MER

 3. 3. Applying machine learning to automate stock portfolio management

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Azrak; Alperen Kinali; Kristian Makadsi; [2022]
  Nyckelord :Fundamental Analysis; Machine Learning; Revenue; Net Income; ROIC; Free Cash Flow; FCF; Debt-To-Equity;

  Sammanfattning : There are multiple ways to analyze stock companies. One way is using fundamental analysis, which means one is analyzing the company’s business key figures, such as revenue, net income and more. LÄS MER

 4. 4. Den rationella investerarens balansgång i handel av fotbollsaktier : En kvantitativ tvärsnittsstudie av rationell värdering av fotbollsaktier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oscar Eriksson; William Johansson; [2022]
  Nyckelord :Rational investor; financial position; financial and sporting performance; effective market theory; emotional; Rationell investerare; finansiell ställning; ekonomiska och sportsliga prestationer; effektiv marknadsteori; emotionellt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur en rationell investerare kan förhålla sig till balansgången mellan ekonomiska och sportsliga prestationer. Arbetets process är uppdelat i två huvudsakliga områden finansiell ställning och börsuppgångar. LÄS MER

 5. 5. NEDSKRIVNING AV GOODWILL UNDER COVID-19 PANDEMIN : En kvantitativ studie om redovisningen av goodwill i svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Sandberg; Anna Björn; Mahir Rzayev; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Impairment; Covid-19; IFRS; Goodwill; IAS 36; nedskrivning; Covid-19; IFRS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund och problem:Införandet av de nya internationella redovisningsstandarderna, som bland annat IFRS 3,innebär att de systematiska avskrivningar av goodwill ersattes med en årlig prövning avnedskrivningsbehovet. Den tidigare forskningen har visat på att goodwillposterna ökat ochnedskrivningarna har minskat efter införande av IFRS. LÄS MER