Sökning: "Aktierekommendation"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Aktierekommendation.

 1. 1. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 2. 2. Mediabevakning och aktiemarknadens reaktion på ny information

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Levent Serifler; Rasmus Lundborg; [2012]
  Nyckelord :Stock market; media coverage; stock recommendations; abnormal return; Aktiemarknad; mediabevakning; aktierekommendationer; överavkastning;

  Sammanfattning : Relationen mellan publik media och kapitalmarknader är ett område som studerats under en lång period. Åsikter har väckts om att massmedia är en viktig faktor vid förståelsen av finansiella marknader då media har förmågan att ge upphov till irrationella reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Köper studenten köprekommendationen? : En studie om aktierekommendationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Ejeklint; Malin Henriksson; [2011]
  Nyckelord :Share price recommendations; asset pricing; behavioural finance; the effective market hypothesis; Aktierekommendationer; Prisbildning; Behavioural finance; den effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktierekommendationer är vanligt förekommande i finansiell media samtidigt som teorier säger att man inte systematiskt kan över- eller undervärdera en aktie. Trots detta visar studier att finansmarknaden influeras av aktierekommendationer då handeln ökar efter en annonsering, vilket innebär att de finansiella kunskaperna en student har lärt sig under sin utbildning inte påverkar lika starkt när den sedan väljer att följa en aktierekommendation. LÄS MER

 4. 4. Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wennerberg; Niklas Vilhelmsson; [2009]
  Nyckelord :Aktierekommendation; portföljer; investeringsstrategi; överavkastning; rebalansering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. LÄS MER