Sökning: "Aktiestruktur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Aktiestruktur.

 1. 1. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER

 2. 2. Kontroll och värde i kontext av börsintroduktioner : En kvantitativ studie om aktiestruktur och underprissättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Teodor Opasiak; [2016]
  Nyckelord :Kontroll; Underprissättning; IPO; Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Uppsatsen åsyftar att studera hur kontroll genom användandet av en differentierad aktiestruktur påverkar företagsvärdet vid en börsintroduktionsprocess. Tidigare litteratur har undersökt huruvida företag medvetet undervärderas för att få aktien övertecknad i samband med introduktion. LÄS MER