Sökning: "Aktievärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Aktievärdering.

 1. 1. Hållbarhet och aktiemarknaden : En empirisk studie om svenska investerares värdering av CSR-rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Jonsson; Jonatan Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :CSR-rapportering; aktievärdering; miljökänslighet; hållbarhet; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur investerare värderar svenska företags CSR-rapportering. Agent-principalteorin och legitimitetsteorin används för att ställa studiens hypoteser om hur dessa samband kommer se ut. LÄS MER

 2. 2. Bransch kontra börsvärde : En studie angående den förväntade reporäntans effekt på small- och large-cap bolag inom olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aldin Basic; Christoffer Wallin; [2017]
  Nyckelord :Consumer discretionary; commodities; small-cap; large-cap; prime rate; monetary policy; abnormal return; event study; market model; market efficiency; WACC; Gordon model; Adaptive market hypothesis; superstition; underwriters; institutional investors; herd behavioral; Sällanköpsvaror; dagligvaror; small-cap; large-cap; reporänta; penningpolitik; onaturlig avkastning; eventstudie; marknadsmodellen; marknadseffektivitet; WACC; Gordonmodellen; adaptiva marknadshypotesen; övertro; underwriters; institutional investors; flockbeteende;

  Sammanfattning : Trenden inom världsekonomin har på senare år indikerat på en mognad där tillväxten ligger på låga tal historisk. Detta har tvingat centralbanker runt omkring jorden att drastiskt ta till åtgärder för att stimulera tillväxten. Reporäntan har använts som det mest centrala instrumentet för detta ändamål. LÄS MER

 3. 3. Teknisk analys inom aktievärdering : En studie om glidande medelvärde och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Michelle Po; Fatma Erdal; [2013]
  Nyckelord :Teknisk analys; glidande medelvärde; volatilitet; avkastning; aktievärdering.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om man kan förutspå köp- och säljsignaler genom glidande medelvärde och volatilitet på den svenska aktiemarknaden.Denna studie utgår från en deduktiv ansats som genomförs med den kvantitativa metoden. LÄS MER

 4. 4. Aktievärdering : En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Fredrik Appelqvist; Åsa Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Momentumstrategi; investeringsmodell; aktievärdering; effektiv marknad; Stockholmsbörsen.; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Aktievärdering – En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap. Författare: Fredrik Appelqvist och Åsa Nilsson Handledare: Anders Wrenne Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Utifrån ett investerarperspektiv är syftet med uppsatsen att undersöka om det varit möjligt att uppnå överavkastning på Stockholmsbörsen, Large Cap under åren 2002-2011. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingsmodeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Judith Nielsen; [2012]
  Nyckelord :Equity Valuation; financial analysts; fundamental analysis; technical analysis; Aktievärdering; finasanalytiker; fundamental analys; teknisk analys;

  Sammanfattning : Background: The interest in shares has increased over the years, despite several stock market crashes. One reason for this is the emergence of stock trading online,which makes it easier for individuals to trade in shares. LÄS MER