Sökning: "Aktievärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Aktievärdering.

 1. 1. Aktievärdering - En Analys av ESG Faktorers Värdeskapande

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elliot Lindestam; Valdemar Hane; [2022]
  Nyckelord :ESG; Oil; Gas; Valuation; Regression; ESG; Olja; Gas; Värdering; Regression;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att, tillsammans med en svensk bank, undersöka huruvida börsnoterade företag inom Olja- och Gasindustrin värderas olika beroende på deras arbete kring ESG (Environmental, Social, Governance) faktorer. För att undersöka om något samband mellan ESG-faktorer och värdering finns kommer en matematisk modell byggas med hjälp av linjär regression. LÄS MER

 2. 2. ESG´s korrelation till nyckeltal : En kvantitativ studie hur värdepappaer påverkas av ESG-betyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Gruffman; Jonathan Jonasson; [2022]
  Nyckelord :Stock valuation; ESG; Environment; Social; Governance; Business risk; Risk; Corporate Social Responsibility; CSR; Aktievärdering; ESG; Miljö; Socialt ansvar; Företagsstyrning; Företagsrisk; Risk; Corporate Social Responsibility; CSR;

  Sammanfattning : Investerare har blivit alltmer intresserade av hållbara investeringar som stöttar rättigheter för alla människor. I och med Parisavtalet, klimatförändringar och George Floyds död har ett uppsving för hållbarhet fått ESG att ligga högst upp på agendan både för investerare, företag och myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar en förvaltare av fastighetsfonder i dagsläget?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Lennström; Safin Kakalaw; [2022]
  Nyckelord :Real estate; Fund manager; Real estate fund; Fastighet; Fondförvaltare; Fastighetsfond;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gå in i djupet i hur en förvaltare av fastighetsfonder arbetar. Det stora fokusområdet för uppsatsen är processen bakom olika fondförvaltares beslutsfattande där olika faktorer som påverkar detta analyseras. LÄS MER

 4. 4. Påverkar rapportering av ESG företagets aktievärdering?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Berglund; Axel Sundström; [2021]
  Nyckelord :ESG; PE-ratio; share value; ESG; PE-tal; aktievärde;

  Sammanfattning : Bakgrund: ESG är mer aktuellt än någonsin. Företag världen runt väljer att anpassa sin verksamhet till en mer hållbar inriktning. Inom ämnet råder det ingen konsensus om vilka effekter ESG har på finansiell prestation. LÄS MER

 5. 5. Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Ahlström; Martin Ericson; [2020]
  Nyckelord :hållbara investeringar; ESG; investeringsfond; aktievärdering; nyckeltal;

  Sammanfattning : Sustainable investments have without doubt grown rapidly the last few years. Stock funds have recently implemented sustainability into their investments decisions and reallocated their assets from fossil assets to more green and sustainable choices. LÄS MER