Sökning: "Aktievärderingsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Aktievärderingsmodeller.

 1. 1. Effekten av IAS 19 för värderingsmodellernas prognostiseringsförmåga och det observerade aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Joakim Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :IAS 19; Employee benefits accounting; Stock price valuation models; Prediction errors; IAS 19; Förmånsredovisning; Aktievärderingsmodeller; Prognostiseringsfeltermer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats testar förmånsredovisningen IAS 19 på marknadens observerade aktiepris för företag listade på OMX30. Syftet är att analysera effekten av IAS 19R på tre absoluta aktievärderingsmodeller, diskonterade kassaflödesmodellen, utdelningsdiskonteringsmodellen och residualvinstmodellen. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingsmodeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Judith Nielsen; [2012]
  Nyckelord :Equity Valuation; financial analysts; fundamental analysis; technical analysis; Aktievärdering; finasanalytiker; fundamental analys; teknisk analys;

  Sammanfattning : Background: The interest in shares has increased over the years, despite several stock market crashes. One reason for this is the emergence of stock trading online,which makes it easier for individuals to trade in shares. LÄS MER

 3. 3. Aktievärderingsmodeller  : Vågar man lita på dem?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Alexander Babayev; Gökhan Karaca; [2012]
  Nyckelord :Aktievärderingsmodeller;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this essay is to apply "Discount Dividend model" and "Discounted Cash Flow model" in reality during periods of economic boom alternatively recession.Method: A quantitative research method as well as secondary data and data collection method is used. This data consists of the company’s annual reports. LÄS MER

 4. 4. Aktievärdering : En studie om vilka aktievärderingsmodeller som främst tillämpas av finansanalytiker inom bankväsendet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lidia Melles; Cecilia Toppo; [2011]
  Nyckelord :Aktievärderingsmodeller;

  Sammanfattning : Introduction: Analysts worldwide valuates stocks and companies by using different valuation models. The models are used to calculate how much public company’s stocks are worth and to identify whether stocks are over- or undervalued. LÄS MER

 5. 5. Aktievärderingsmodeller : Vilka modeller används i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linnéa Hedin; Berivan Karim; [2011]
  Nyckelord :Aktievärderingsmodeller;

  Sammanfattning : Aktievärdering innebär att man använder olika aktievärderingsmodeller för att fastställa ett rimligt värde på en aktie. Aktievärderingsmodellerna kan indelas i två huvudsakliga ansatser. Den fundamentala analysen värderar aktier med hjälp av uppgifter om företaget. LÄS MER