Sökning: "Aktiviteter i dagliga livet"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden Aktiviteter i dagliga livet.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 2. 2. “JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Angelica Carlund; Michell Schubert; [2023-05-23]
  Nyckelord :Ryggmärgsskada; bilkörning; social delaktighet; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsrepertoar;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. LÄS MER

 3. 3. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
  Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters professionella resonemang om aktivitetsfokuserade versus funktionsfokuserade interventioner inom handrehabilitering på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Susanna Abrahamsson; Moa Ekman; [2023-05-22]
  Nyckelord :Aktivitetsfokus; Funktionsfokus; Arbetsterapi; Handrehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsperspektivet och görandet är det perspektiv som ska vara centralt inom arbetsterapi och något arbetsterapeuter ska arbeta utefter. Arbetsterapi i handrehabilitering är ett område där aktivitet inte har det största fokuset utan funktionsfokus är mer centralt. LÄS MER

 5. 5. Tidig personcentrerad och strukturerad rehabilitering för patienter med höftfraktur på en ortogeriatrisk avdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annica Bark; [2023-01-30]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Hip fracture; participation; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund En höftfraktur sker plötsligt och leder ofta till begränsningar och beroende i personliga aktiviteter i det dagliga livet (P-ADL). Nedsatt P-ADL påverkar ofta patienters upplevelse av hälsa. Nedre påklädning och dusch är aktiviteter som oftast är svåra att klara efter att ha drabbats av höftfraktur. LÄS MER