Sökning: "Aktivitetsbalans"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsbalans.

 1. 1. SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanad Yusuf; Yonas Rosengren; [2020-04-22]
  Nyckelord :Occupational therapy; Mental health; Young adult; Explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. JAG VILLE INTE DÖ, JAG VILLE BARA INTE LEVA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Molly Bergh; Sandra Boström; [2020-04-14]
  Nyckelord :Occupational therapy; occupations; interventions; mental disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var femte person i Sveriges befolkning kommer att drabbas av depression någon gång i livet, enligt statistik från 2018. Depression påverkar vardagsaktiviteter på olika nivåer och beskrivs ofta som en obalans mellan aktivitet och vila, vilket kan leda till påfrestningar för individens kropp och sociala umgänge. LÄS MER

 3. 3. När man vill men inte orkar : Arktivitetsbalans hos individer med narkolepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Emanuelsson; Anneli Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; Narcolepsy; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Aktivitetsbalans innebär hur individen upplever sitt aktivitetsmönster, vilket är mängden av aktiviteter samt variationen av aktiviteter under en dag. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med narkolepsi upplever aktivitetsbalans. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Maja Vingsle; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; utmattningssyndrom; stress; trädgård; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av om yoga kan vara en arbetsterapeutisk intervention vid stressrelaterad ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Enja Lindberg Ertsas; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans ; stressrelaterad ohälsa ; yoga; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är i dagsläget en vanlig följdkonsekvens av att vardagen blir svårhanterlig. Forskning visar att yoga kan främja hälsa och välbefinnandde, men samtidigt förekommer en kunskapslucka av yogainterventioners effekt inom aktivitetsvetenskap. LÄS MER