Sökning: "Aktivitetsbaserad kontorsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 1. 1. ”Mer synlig som ledare för alla” - En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Paulina Zayer; Tania Rolandsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ABW; cellkontor; ledarskap och förändringsarbete;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Our intention was to examine the different types of support that leaders received from their organisation during the change. LÄS MER

 2. 2. Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor : En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Öquist; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; Aktivitetsbaserat; AKB; produktivitet; arbetsmiljö; välmående; ledarskap; kontor;

  Sammanfattning : Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. LÄS MER

 3. 3. De gemensamma nämnarna mellan innovativa kontorsmiljö och framgångsrik produktutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kevin Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön är alltid viktig för både företag och medarbetare. För dagens snabba teknikutveckling med hög konkurrens så behöver företaget öka sin innovativitet, effektivitet och produktivitet. Medarbetare ställer krav på arbetsplatsen för att bli mer effektiv och innovativ. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara ett myndighetskontor : En studie om hur ett myndighetskontor kan utformas för att främja arbetsgruppens önskade arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Spatial Design; Information Design; Office; Activity-Based Work; Zone Division; Functionality; Creativity; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Kontor; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Zonindelning; Funktionalitet; Kreativitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur en kontorsmiljö i form utav fyra stycken cellkontor och ett konferensrum kan utformas för en myndighet. Med syfte att skapa ett gestaltningsförslag som visualiserar möjliga lösningar för kontorets arbetsgrupp, för att sedan utformas till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ska stödja arbetsgruppens behov och arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Det aktivitetsbaserade kontoret : Att välja mellan uppgiften och kollegorna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Thule Valestrand; Mika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontorsmiljö; virtuell kontext; medarbetarskap; ledarskap; psykologiska kontrakt; tillit; kontroll; effektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förändringen från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor. Syftet med detta arbete är att undersöka hur det är att arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetet syftar också till att undersöka hur relationen mellan medarbetare och chefer präglas av kontorsmiljön. LÄS MER