Sökning: "Aktivitetsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsförmåga.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Knäledsartros och Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie : en single-case design-studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Maria Wennström; [2020]
  Nyckelord :MDT; knee osteoarthritis; derangement; pain; disability; MDT; knäledsartros; derangement; smärta; aktivitetsförmåga;

  Sammanfattning : BakgrundKnäledsartros är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning. Träning är en viktig del i grundbehandlingen och behandlingseffekten av träning har ansetts vara liten till moderat. Att identifiera subgrupper för att anpassa behandlingen har rekommenderats. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter vid Parkinsons sjukdom : - En kvalitativ intervjustudie om Lee Silverman Voice Treatment BIG

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Marianne Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; Lee Silverman Voice Treatment BIG LSVT BIG ; långtidsuppföljning; upprätthållande av beteende;

  Sammanfattning : Introduktion: Parkinsons sjukdom (PS) är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar rörelseförmåga, balans, gång och aktivitetsförmåga. Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT BIG) har goda korttidseffekter men det saknas studier som beskriver personernas egna erfarenheter av att vidmakthålla fysisk träning och färdigheter efter att ha deltagit i LSVT BIG. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Ulander; Lisa Akervall; [2020]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Schizophrenia; Forensic psychiatry; Inpatient care; Arbetsterapi; Schizofreni; Rättspsykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. Författarna valde en kvalitativmetod och utförde åtta semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter som arbetade i södra, mellersta, och norra Sverige inom rättspsykiatrisk slutenvård. LÄS MER

 5. 5. BARNET I FOKUS I EN AVSPÄND OCH TRYGG MILJÖ Föräldrars och en assistents upplevelse av arbetsterapeuters arbetsprocess i samband med utprovning av en funktionell ortos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Michaela Olofsson; Jennifer Frödin; [2019-06-10]
  Nyckelord :Disabled Children; Orthotic Devices; Occupational Therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn har rätt till att utföra aktiviteter som upplevs meningsfulla för dem. Barn med funktionsnedsättning kan däremot ha svårigheter i att utföra dessa aktiviteter, vilket arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen arbetar med att möjliggöra. LÄS MER