Sökning: "Aktivitetsutförande"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsutförande.

 1. 1. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner och deras påverkan på aktivitet och delaktighet för vuxna med schizofreni - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Rasmus Björkman; Erik André Lobekk Olsen; [2023]
  Nyckelord :aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsutförande; arbetsrehabilitering; arbetsterapi; I-ADL; klient-centrering; P-ADL; schizofreni; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av personer med schizofreni upplever begränsningar relaterat till aktivitet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Symtombilden består till stor del av positiva och negativa symtom och en bristande sjukdomsinsikt. LÄS MER

 4. 4. Effekter av arbetsterapeutiska interventioner inom rehabiliteringen för hemmaboende personer med stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Behrn; Jenny Rylander; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hemrehabilitering; Stroke; Interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapi ska främja och stödja en persons aktivitetsutförande. Vid hemrehabilitering kan arbetsterapeuten stödja personens aktivitetsutförande med hjälp av olika interventioner som är utformade för att tillgodose personens behov i hemmet eller i närområdet. LÄS MER

 5. 5. Utredning och målformulering : En intervjustudie om arbetsterapeuters arbete på strokeenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anna Strömgren; Maria Vibrandt Johansson; [2023]
  Nyckelord :Observation; occupational therapy; occupational performance; Transactional Model of Occupation.; Aktivitetsutförande; arbetsterapi; observation; Transactional Model of Occupation.;

  Sammanfattning : Inledning och Bakgrund: Vid arbete tillsammans med personer som drabbats av stroke är det vanligt att arbetsterapeuter använder sig av både funktionsbedömningar och av aktivitetsbaserade bedömningar. Flera studier belyser vikten av att sätta mål tillsammans med patienten, men det finns faktorer som hindrar eller möjliggör att målformulering utförs. LÄS MER