Sökning: "Aktivitetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Aktivitetsvetenskap.

 1. 1. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. När jag blir stor En kvalitativ intervjustudie över vad som influerar unga vuxnas aktivitetsval och deras upplevelse av aktivitetsidentitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stina-Li Härenstam-Nielsen; Emelie Nordström Persson; [2023-04-12]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; aktivitetsidentitet; unga vuxna; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsidentitet är något som formas från barndomen genom hela livet och påverkas av omgivningens förväntningar. Transitionen från att vara ung till ung vuxen är en period där utvecklingen av aktivitetsidentiteten ställs på sin spets, då utvecklingen innefattar mer självbestämmande samtidigt som en ställs inför ökade krav från omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters samkonstruktion med barn med autismspektrumdiagnos för att främja deras delaktighet i interventioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Karin Casimir Lindholm; Katty Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Samkonstruktion; delaktighet; Autismspektrumdiagnos; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; sensoriska processvårigheter; personcentrering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn ska få vara delaktiga och få anpassat stöd för att uttrycka sig i sin intervention. Barn med autismspektrumdiagnos (ASD) har ofta en annorlunda sensorisk process, vilket kan påverka delaktighet i aktiviteter. Det saknas information kring hur arbetsterapeuter samkonstruerar med barnet som klient i interventioner. LÄS MER

 4. 4. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER