Sökning: "Aktivt kol"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Aktivt kol.

 1. 1. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 2. 2. Riskklassning och reningsförsök av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) : MIFO fas 2 för Vetlanda brandövningsplats och en studie som jämför granulärt aktivt kol, jonbytarmassa, torv och nedmalet grillkol som filtermaterial för rening av PFAS i förorenat grundvatten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Anna Norberg; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; brandsläckningsskum; aktivt kol; jonbytarmassa; torv; biokol;

  Sammanfattning : Närvaron av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i miljön och i vårt dricksvatten blir alltmer uppmärksammad i Sverige och världen. Denna undersökning gick dels ut på att undersöka föroreningssituationen av bland annat PFAS på brandövningsplatsen i Vetlanda enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) fas 2 och utfördes av Njudung Energi på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun. LÄS MER

 3. 3. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 4. 4. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chinmay Mishra; [2021]
  Nyckelord :Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Sammanfattning : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. LÄS MER

 5. 5. Biokol som filter för rening av näringsrika restvattenströmmar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacqueline Hellmann; [2021]
  Nyckelord :biokol; filter; rening; näringsadsorption; näringsrecirkulering; filtrering; kväve; Tot-N; fosfor; Tot-P; restvatten; biochar; purification; nutrient adsorption; nutrient recycling; filtration; nitrogen; phosphorus; wastewater;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att kartlägga de mekanismer som gör sig gällande under filtrering av förorenat vatten med biokol för att svara på frågan ”Vilka egenskaper hos biokol har störst betydelse för dess potential att effektivt rena näringsrika restvatten?”. Biokol är en produkt med många olika möjliga egenskaper beroende på använd biomassa och framställningsteknik, samt ett hållbart material och en klassificerad kolsänka. LÄS MER