Sökning: "Akupunktur långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Akupunktur långvarig smärta.

 1. 1. Patienters upplevelser och positiva effekter av komplementär och alternativmedicin vid smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mjilan Abdulrahman; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alternative medicine; complementary medicine; literature review; pain; pain relief; treatment; Alternativmedicin; behandling; komplementärmedicin; litteraturöversikt; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arton procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, men hur stort mörkertalet är vet man inte. Av den äldre befolkningen har 54% kvinnor och 38% män långvarig smärta. Smärtan påverkar flera faktorer, allt från sämre välmående och fysisk trötthet, till påverkan på socialt liv och arbete. LÄS MER

 2. 2. "DE LYSSNAR PÅ MIG" : En litteraturstudie om patienters upplevelser av komplementära behandlingsmetoder vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Engman; Annamaria Danforth; [2018]
  Nyckelord :akupunktur; komplementär medicin; långvarig smärta; massage; mindfulness; patientens upplevelser; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem i hela världen. Ett problem med smärtbehandlingarna är dels att smärta är en subjektiv upplevelse som kräver ett mångimensionellt förhållningssätt. Flera av läkemedelsformerna ger besvärliga biverkningar eller har bristfällig effekt beroende på patientens mottaglighet. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av akupunktur vid långvarig smärta : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Christina Luhr; Pontus Sörensen; [2015]
  Nyckelord :Akupunktur; långvarig smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effekten av akupunktur hos individer med långvarig smärta - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Erika Andersson; Annika Ekström; [2012]
  Nyckelord :Acupuncture; Complementary treatment; Effect; Chronic pain; Akupunktur; Komplementär behandlingsmetod; Effekt; Långvarig smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta i nacke, skuldra eller ländrygg är komplexa tillstånd som kan leda till fysiska och psykiska påfrestningar samt försvåra det dagliga livet för drabbade individer. Den vanligaste metoden för att minska smärta är att använda farmakologiska preparat men det finns en risk att dessa kan ha negativa biverkningar. LÄS MER

 5. 5. Akupunkturbehandling vid långvarig smärta : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Iman Chetioui Lehtinen; Tania Westander; [2011]
  Nyckelord :acupuncture; chronic pain; patient; experience.; akupunktur; kronisk smärta; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akupunktur har använts under tusentals år som behandling vid olika sjukdomstillstånd. I Sverige används metoden främst vid smärttillstånd. Författarna vill undersöka akupunktur som omvårdnadsåtgärd genom att belysa patientupplevelsen. Långvarig smärta är ett vanligt, utbrett och komplext problem som är svårbehandlat. LÄS MER