Sökning: "Akut bedömning ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Akut bedömning ambulans.

 1. 1. Prehospital identifiering av sepsis och 30 dagars överlevnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Axmarker; Tony Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :sepsis; ambulanssjuksköterska; prehospitalt; bedömning; huvuddiagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sepsis är ett akut livshotande sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka och har en hög mortalitet. Tid till behandling är av yttersta vikt för denna utsatta patientgrupp. På grund av diffusa symtom är sjukdomstillståndet svårt att identifiera i prehospital vård. LÄS MER

 2. 2. Gnisslande samverkan – Patienter med primärvårdsbehov hänvisas till vårdcentral av ambulanssjukvården : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Enberg; Linda Karlsson; [2017]
  Nyckelord :vårdcentral; distriktssköterska; ambulanssjukvård; vårdnivå; kommunikation; samverkan; primärvårdsbehov;

  Sammanfattning : För att utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt bör vård ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Vårdcentralens uppgift är att tillgodose behovet av grundläggande vård. När patienten upplever sig akut sjuk ringer hon/han ibland efter ambulans av olika orsaker. LÄS MER

 3. 3. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma vårdnivå och vårda på plats : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Blomgren; Annika Jonasson; [2016]
  Nyckelord :prehospitala bedömningar; patientsäkerhet; ambulans; ambulanssjuksköterska; vård på plats; vårdnivå;

  Sammanfattning : Inom Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus sjukvård (NU-sjukvården) jobbar idag ca 150 sjuksköterskor i ambulanserna och enligt 2014 års statistik så uppgår de prioriterade 1-4 uppdragen till 58 000 uppdrag/år. Ökad befolkning och allt fler multisjuka innebär ökat tryck på ambulansverksamheten då allmänheten förväntar sig att snabbt bli omhändertagen och få vård när de upplever sig akut sjuka. LÄS MER

 5. 5. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER