Sökning: "Akut bedömning ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Akut bedömning ambulans.

 1. 1. Ambulanssjukvård på plats : Karaktäristika av de patienter som lämnas hemma av ambulansen och sjuksköterskans råd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jakob Dahr; Linnea Sjöström; [2019]
  Nyckelord :vårdnivå; vårdinsats på plats; lämna hemma; delaktighet; sjuksköterska; rådgivning; ambulans; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Att vårda patienterna på plats innebär att sjuksköterskan som träffar patienten gör en bedömning av dennes tillstånd, och avgör därefter en lämplig vårdnivå i samråd med patienten. Denna vårdnivå kan bland annat vara primärvård eller egenvård som patienten utför i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Triage på akutmottagning vid misstänkt hjärtinfarkt : Erfarenhetsbaserad eller evidensbaserad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Brinck; Josephine Fyr; [2019]
  Nyckelord :triage; hjärtinfarkt; prioritering; akutmottagning; kön; ålder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Var femte patient på akutmottagningen söker vård på grund av akut bröstsmärta, om smärtan misstänks vara kardiellt utlöst skall patienten utredas för hjärtinfarkt. På akutmottagningen skall sjuksköterskan skyndsamt fatta beslut om vilken patient som är i störst behov utav medicinsk bedömning av läkare för att minimera risk för framtida komplikationer för patienten. LÄS MER

 3. 3. Prehospital identifiering av sepsis och 30 dagars överlevnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Axmarker; Tony Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :sepsis; ambulanssjuksköterska; prehospitalt; bedömning; huvuddiagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Sepsis är ett akut livshotande sjukdomstillstånd som är svårt att upptäcka och har en hög mortalitet. Tid till behandling är av yttersta vikt för denna utsatta patientgrupp. På grund av diffusa symtom är sjukdomstillståndet svårt att identifiera i prehospital vård. LÄS MER

 4. 4. Gnisslande samverkan – Patienter med primärvårdsbehov hänvisas till vårdcentral av ambulanssjukvården : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Enberg; Linda Karlsson; [2017]
  Nyckelord :vårdcentral; distriktssköterska; ambulanssjukvård; vårdnivå; kommunikation; samverkan; primärvårdsbehov;

  Sammanfattning : För att utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt bör vård ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Vårdcentralens uppgift är att tillgodose behovet av grundläggande vård. När patienten upplever sig akut sjuk ringer hon/han ibland efter ambulans av olika orsaker. LÄS MER

 5. 5. Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS : En kvantitativ granskning av ambulansjournaler

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rose-Marie Lind; Pär Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Ambulance Nurse; SOS operator; assessment; self-care; ambulance transport; Ambulanssjuksköterska; SOS operatör; bedömning; egenvård; ambulanstransport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt statistiken har ambulansutryckningarna ökat men ambulanstätheten minskat. Det behövs därför en väl fungerande prioritering av patienterna som söker akut vård från larmcentralen. LÄS MER