Sökning: "Akut insjuknande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Akut insjuknande.

 1. 1. Hur mår ni egentligen? : en enkätstudie om ångest och depression efter insjuknande i hjärtinfarkt utan signifikanta förträngningar

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nanci Kader; Marie Sonde; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad vård; HADS; Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries MINOCA ; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA) är en arbetsdiagnos för patienter som söker med liknande symtom som vid akut koronart syndrom, EKG-förändringar samt troponinsläpp men utan att uppvisa signifikanta förträningar på kranskärlsröntgen som kan förklara patienternas symtom och kliniska fynd. Underliggande tillstånd kan vara alltifrån Takotsubo Syndrom (TS), myokardit, hjärtinfarkt till att inte kunna klarlägga bakomliggande orsak. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser och behov av stöd vid akuthjärtinfarkt- En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Martina Eriksson; Frida Sundgren; [2018]
  Nyckelord :Literature review; myocardial infarction; needs; person-centered care; women; behov; hjärtinfarkt; kvinnor; litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett vanligt hälsoproblem och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Forskningen vad det gäller hjärtinfarkt hos kvinnor har förbättrats de senaste åren men behöver belysas ytterligare. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av insjuknande i akut hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofia Lörnell; Michaela Groth; [2018]
  Nyckelord :Akuta koronara syndrom; första insjuknande; kvinna; litteraturöversikt; symtomhantering; vårderfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors bevekelsegrunder till försenat vårdsökande vid akut kranskärlssjukdom. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hansson; Ida Pedersen; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; försenat vårdsökande; hjärtinfarkt; akut kranskärlssjukdom; beslutfattande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den enskilt vanligaste dödsorsaken hos män och kvinnor. Studier har visat att kvinnor tenderar att vänta med att söka vård vid akut kranskärlssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jonasson; Lovisa Korsell; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; Patient; Stress factors; Akutmottagning; Patient; Stressfaktorer;

  Sammanfattning : Akut insjuknande patienter söker vård via akutmottagningen där bedömning av patientens hälsotillstånd sker vilket benämns som triagering. Akutmottagningens miljö utmärks av ett hektiskt arbetstempo som kan upplevas främmande och skrämmande för den inkomna patienten. LÄS MER