Sökning: "Akut koronart syndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Akut koronart syndrom.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Patienters symtom, riskfaktorer och upplevelse av akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mahmoud Al-Haddad; Annica Andersson; [2023]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Experience; Person-centred care; Symptoms; Akut koronart syndrom; Personcentrerad vård; Symtom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut koronart syndrom (AKS) är ett samlingsnamn för akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), akut hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) samt instabil angina pectoris (kärlkramp). AKS är ett livshotande tillstånd som behöver akutsjukvård utan fördröjning och är en av de vanligaste hälsoproblem globalt. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar livsstilsförändringar efter akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Lindberg; Marie Åman; [2023]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Factors; Lifestyle changes; Patient; Person-centred care; Akut koronart syndrom; Faktorer; Livsstilsförändring; Patient; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Ischemisk hjärtsjukdom där akut koronart syndrom ingår är den främsta dödsorsaken i världen och är en stor utmaning inom global hälsa och sjukvård. Sekundärprevention är en väsentlig del av behandlingen vid akut koronart syndrom och innefattar både farmakologisk behandling samt livsstilsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att vårdas för Akut Koronart Syndrom på en akutmottagning : Ett patientperspektiv. En systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pontus Sörensen; Ludwig Simmeborn; [2023]
  Nyckelord :Emergency nurse; emergency room; acute coronary syndrome ACS ; experiences; Akutsjuksköterskor; akutmottagning; akut koronart syndrom AKS ; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut Koronart Syndrom (AKS) är ett samlingsnamn för tre olika kliniska tillstånd som förorsakas av en ruptur på ett ateromatösa plack vilket leder till en trombosbildning som okluderar hjärtats kranskärl helt eller delvis. Den äldre populationen utgör en stor andel av patienterna som drabbas av AKS sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Patienters symtom vid akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andrea Drakander; Ludvig Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Symtom; Personcentrerad vård; Livsvärld;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att vara en av de främsta dödsorsakerna i världen. Akut koronart syndrom (AKS) drabbar såväl yngre som äldre, kvinnor som män och personer ur alla samhällsgrupper. Att drabbas av sjukdom är en individuell och personlig upplevelse vilket vården bör ta hänsyn till i mötet med varje enskild patient. LÄS MER