Sökning: "Akut kris"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Akut kris.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter i akut kris

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catherine Daneryd; Linda Strid; [2019]
  Nyckelord :Akut kris; Dual-Process Theory; Lidande; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Sjuksköterskor möter regelbundet patienter som befinner sig i akuta krissituationer, vilket är ett naturligt tillstånd i svåra lägen. För att identifiera och ge möjlighet att lindra patienters lidande i dessa situationer samt stödja patienter i en konstruktiv återhämtning, har sjuksköterskor ett betydelsefullt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Akut krisdrabbade patienters upplevelse av hälso-och sjukvårdens bemötande vid svåra diagnosbesked : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathias Forsman; Nora Löf; [2019]
  Nyckelord :Akut kris; Diagnos; Information; Socialt stöd; Patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kris är en situation som kan uppstå ur ett trauma, både fysiskt och psykiskt. Den akuta krisen består av chock- och reaktionsfasen. Den akuta krisen kan innebära kroppsliga symtom som tillfälligt nedsatt kognitiv förmåga, oförmåga att ta in ny information och frånvaro av visade känslor. LÄS MER

 3. 3. Kronisk kopparförgiftning hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louise Ersbring; [2018]
  Nyckelord :koppar; förgiftning; överskott; får;

  Sammanfattning : Får är särskilt känsliga för kronisk kopparförgiftning, jämfört med andra djur. De kan också drabbas av akut kopparförgiftning, men det är en ovanlig företeelse. LÄS MER

 4. 4. Temporary housing : – A forced necessity or a tool for positive change?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emilia Rosenberg; Hanna Ljungqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is facing problems with housing shortages in several cities, this calls for new solutions to solve the housing shortages, and temporary housing could be seen as one. In the new proposal of legislation it is stated that the social consequences of temporary housing is not yet examined. LÄS MER

 5. 5. Fackförbundssynen på socialtjänsten: En kvalitativ innehållsanalys av hur Akademikerförbundet SSR och Vision artikulerar socialtjänstens situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Fouse; Helena Nilsson; [2016]
  Nyckelord :social service; trade union; social work; organizational theory; professional theory; socialtjänst; fackförbund; socialt arbete; organisationsteori; professionsteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the trade unions Akademikerförbundet SSR and Vision articulate the Swedish social services’ situation in articles published on their websites and in their membership magazines between January 2015 and April 2016. The method used in this study was a qualitative content analysis where we aimed to answer the following questions: How is the current situation within the social services articulated? How is the wanted and unwanted situation within the social services articulated? The theoretical framework used for analyzing the material was Organizational Theory and Professional Theory. LÄS MER