Sökning: "Akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade ordet Akutmottagning.

 1. 1. Besöket på akutmottagningen : En enkätstudie om patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande och informationsdelning på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Lindgren; Emil Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Emergency service; information; professional-patient relations; age groups; Akutmottagning; information; vårdare-patientrelation; åldersgrupper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla besök på en akutmottagning utgörs 40 % av personer som är ≥65 år. Mötet med sjuksköterskan är en central del av besöket på akutmottagningen. Sjuksköterskans bemötande och informationsdelning till patienten får således en stor betydelse för hur patienten upplever vården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Klaar; Linus Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pain assessment; Registered nurses; Communication; Care; Emergency department; Smärtbedömning; Sjuksköterskor; Kommunikation; Omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av hur de bemötts av vårdpersonal på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Arvidsson; Ebba Lindh Madsen; [2018]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; information; kommunikation; delaktighet; patient; väntetider; triage;

  Sammanfattning : Till en akutmottagning ankommer patienter i alla åldrar vid akut sjukdom eller skada. Ett högt söktryck på akutmottagningen leder ofta till en lång väntan på att få vård. Första mötet med vårdpersonal sker via ett triagesystem för att avgöra aktuellt tillstånd och vem som skall få vård och behandling först. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld - en del av sjuksköterskans vardag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hana Ali; [2018]
  Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Litteraturöversikt; Sjuksköterskor; Upplevelse; Våld.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad nattetid på akutmottagning : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Nyberg Dahlbäck; Isak Wenestam; [2018]
  Nyckelord :Akutmottagning; Nattarbete; Personcentrerad omvårdnad; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund Verksamheten på akutmottagningar bedrivs dygnet runt, dag som natt, runt om i Sverige. Sjuksköterskor som arbetar nattetid på akutmottagning stöter på en rad olika faktorer som kan påverka deras förmåga att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt; trötthet, minskad personalstyrka, oförutsedd tillströmning av patienter och korta möten med patienter för att nämna några. LÄS MER