Sökning: "Akutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 818 uppsatser innehållade ordet Akutmottagning.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT PÅ AKUTMOTTAGNING IDENTIFIERA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Staxäng; [2023-03-16]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Sjuksköterska; Identifiering; Akutmottagning; Omvårdnad; Erfarenhet; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna i världen har någon gång under sin livstid utsatts för våld utövat av en nuvarande eller före detta partner. Våld i nära relation innefattar ofta en kombination av till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som får allvarliga konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. LÄS MER

 2. 2. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 3. 3. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 4. 4. Gör vi allt vi kan? : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta kvinnor på akutmottagningen som har utsatts för våld i nära relation. En allmän litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Thelin; Alexandra Vallevi Dytlow; [2023]
  Nyckelord :akutmottagning; bemötande; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet kvinnor utsätts för sker ofta i en nära relation, av en nuvarande eller före detta manlig partner. De kvinnor som söker hjälp vänder sig oftast till akutmottagningar. LÄS MER

 5. 5. Vårda patienter vid vårdplatsbrist : Sjuksköterskors upplevelser på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Siirilä Gustafsson; Adam Ullisgård; [2023]
  Nyckelord :emergency department; hospital bed shortage; nurse; nursing care; patients awaiting admission; akutmottagning; inläggningsklar patient; omvårdnad; sjuksköterska; vårdplatsbrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning har som mål att bedöma, vårda och stabilisera akut sjuka patienter. De patienter som behöver fortsatt vård kommer att läggas in på en vårdavdelning. Vårdplatsbristen leder till att patienter blir kvar på akutmottagningen. LÄS MER