Sökning: "Akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade ordet Akutsjukvård.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Mellanmänskliga relationer i akut vårdverksamhet : Sjuksköterskors perspektiv på faktorer som påverkar den mellanmänskliga relationen vid smärtbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Kaisa Into; Markus Niemi; [2021]
  Nyckelord :Acute care; attitude; competence; nursing; pain; Akutsjukvård; bemötande; kompetens; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den mest vanliga orsaken till varför patienter söker vård och innebär lidande för patienten. Varje patient är unik med sina egna behov som behöver bemötas genom anpassning av deras vård. Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra patientens lidande genom en god omvårdnad som grundas i den mellanmänskliga relationen. LÄS MER

 3. 3. Synligt men ändå osynligt : en litteraturöversikt om att identifiera barn inom akutsjukvården som utsatts för barnmisshandel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Larsson; Kerstin Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency service; Injuries; Signs and symptoms; Akutmottagning; Barnmisshandel; Skador; Tecken och symtom;

  Sammanfattning : Konsekvenserna för barn som utsatts för barnmisshandel är allvarliga. Det kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, suicidalt beteende, alkohol- och drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal upptäcker inte alltid barnmisshandel och kunskap om detta saknas. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av information på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Balazsi; Maria Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Information; Intervju; Kommunikation; Patient;

  Sammanfattning : På en akutmottagning samlas många patienter samtidigt och miljön kan upplevas på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården har patienter behov av information för delaktighet sin vård.  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information kring dennes vård under sin vistelse på en akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress inom akutsjukvården - Sjuksköterskans perspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rozhin Mahmoud; Solin Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Emergency Medical Services; Management; Nurse; Occupational stress; Akutsjukvård; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är en faktor som kan utlösas inom arbetet, då arbetsplatsen inte har rätt förutsättningar för vårdpersonalen. Detta är vanligt inom akutsjukvården relaterat till sjuksköterskans omvårdnadsansvar, vilket motiverar vikten av att identifiera tillvägagångssätt för att hantera detta. LÄS MER