Sökning: "Akutvård"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Akutvård.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten i omvårdnaden av vårdsökande : En litteraturstudie om akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kari Halonen; Felicia Stenroth; [2023]
  Nyckelord :education; emergency care; environment; knowledge; literature review; Akutvård; kunskap; litteraturstudie; miljö; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överbeläggningar och förlängda vistelsetider på akutmottagningar beskrivs globalt som en av de mest akuta utmaningarna inom den moderna hälso- och sjukvården. Ett ökat patientflöde leder till ökad dödlighet men kan också leda till sårbarhet i mötet med den enskilda patienten. LÄS MER

 3. 3. Implementation of a Conceptual Computational Model to estimate the Delay Time in Drug Delivery to reduce Medication Errors in Pediatric Emergency Care

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Maja Sandén; [2023]
  Nyckelord :Intravenous Infusion Pump; Compartmental Modeling; Pediatric.; Intravenös Infusions Pump; Beräkningsmodell; Pediatrik;

  Sammanfattning : Infusion pumps are used in all departments of a hospital, in the emergency care unit as well as in pediatrics. The pumps administer intravenous medications for the purpose of helping patients to manage pain and are unfortunately not spared from emerging errors. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Lundkvist; Michael Liderfors Westholm; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; literature review; pandemic; registered nurse; Covid-19; erfarenheter; litteraturstudie; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Symtomen karaktäriseras av en luftvägsinfektion, men symtomen kan variera. Viruset spreds snabbt, vilket ledde till att sjuksköterskornas risk för att smittas av viruset ökade. Att studera sjuksköterskornas erfarenheter är relevant inför kommande pandemier. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att ge personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom i en akutvård kontext : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lebsia Nkontan Dingbulla; Bukola Bernice Oloyede; [2022]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Literature overview; Nurses; Nursing; Person-centered care.; Demenssjukdom; Erfarenheter; Litteraturstudie; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en vanligt förekommande diagnos hos äldre. Demenssjukdom är ett samlingsnamn för olika försämrade kognitiva funktioner i hjärnan vilka har en negativ påverkan på människors dagliga liv. Sjuksköterskor i enakutsjukvårdskontext möter personer med demenssjukdom men oftast då på grund av samsjuklighet. LÄS MER