Sökning: "Akzo nobel"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Akzo nobel.

 1. 1. Reducera variationer inom kemisk processindustri : Utfört på Nouryon Site Stockvik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Peter Rybank-Högberg; [2019]
  Nyckelord :SPC SPS Statistisk processtyrning Variationer Kamerateknik Machine vision Processindustri;

  Sammanfattning : Nouryon, formerly Akzo Nobel, is a world-leading manufacturer of particles. Already in the 70s, one part of Nouryon was founded in Stockvik where to this day still produce particles of the highest class. LÄS MER

 2. 2. Ackumulering av ånga : Effektivare ångproduktion vid Akzo Nobel Stockvik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Rikard Breitkreuz; [2017]
  Nyckelord :Ångackumulator; energieffektivisering; processindustri;

  Sammanfattning : Rapporten avser att undersöka om det finns möjlighet att installera en ång-ackumulator på ångcentralen på Akzo Nobel Stockviksamt att dimensionera ackumulatorn. Ackumulatorns syfte är att jämna ut ångproduktionen då det finns ett intermittent behov av ånga hos ångcentralens kunder. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av effektivitet mellan en gammal och en ny avluftningsmaskin på Akzo Nobel i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Alafarid Dabas; [2017]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate if a new deaeration machine was more efficient than the current deaeration machine used at Akzo Nobel. The results showed that the deaeration of the black tinter with the new machine went successful with less than 2 % air content in the tinter. LÄS MER

 4. 4. Predicting the concentration of residual methanol in industrial formalin using machine learning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :William Heidkamp; [2016]
  Nyckelord :Machine learning; Predictive modeling; Formalin; MATLAB;

  Sammanfattning : In this thesis, a machine learning approach was used to develop a predictive model for residual methanol concentration in industrial formalin produced at the Akzo Nobel factory in Kristinehamn, Sweden. The MATLABTM computational environment supplemented with the Statistics and Machine LearningTM toolbox from the MathWorks were used to test various machine learning algorithms on the formalin production data from Akzo Nobel. LÄS MER

 5. 5. A simulation model of a reactor for ethylene oxide production

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Perzon; [2015]
  Nyckelord :kemiteknik; chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis has been performed in the ethylene oxide plant at Akzo Nobel in Stenungsund. Ethylene oxide is an important ethylene based intermediary compound. The primary use for ethylene oxide is in the manufacture of derivatives such as ethylene glycol, surfactants and ethanolamine’s. LÄS MER