Sökning: "Alan Dari Lindahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alan Dari Lindahl.

 1. 1. Momentum and Trend in Sweden: Enhancing profits and limiting downside risk by using indicators from different time horizons

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Dari Lindahl; Jan Wiki; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum crash; echo; trend; moving averages; cross-section; downside risks; predictability; factor models; turnover; transaction costs;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Bankers värdering av energieffektiviserande renoveringar vid kreditbeslut- En kvalitativ undersökning av de svenska storbankernas värdering av hållbara renoveringar på det befintliga fastighetsbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alan Dari Lindahl; Isabella Rucinski; [2018-06-25]
  Nyckelord :banks; energy efficiency; lending; SME;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that there are a number of barriers that hinder the construction of energy efficient housing, one of the barriers being financial difficulties. Some real estate companies have been experiencing a lack of financial means as a key issue for carrying out renovations, as a consequence, the number of sustainable renovations have not been carried out in the required pace. LÄS MER