Sökning: "Alan Kurdi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alan Kurdi.

 1. 1. Från Alan Kurdi till Kjell Bergqvist - En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Elmervik; Alice Hermansson; Amanda Karlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Refugee crisis; visual framing; fall 2015; news photos; news values; orientalism;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish print media. Within this question at issue, the analysis has aspired to discover possible differences between the selected newspapers, and between different time periods during the fall of 2015. LÄS MER

 2. 2. The Photographs of Alan Kurdi : Exploitative or Just What the Syrian Refugees Needed?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Kristina Häggström; [2018]
  Nyckelord :media; Alan Kurdi; photographs; iconicity;

  Sammanfattning : Abstract: This study explores how the photographs of Alan Kurdi were used by Swedish newspapers, how they may have been perceived by the readers of those newspapers, and whether there are any ethical considerations when using the photography of Alan Kurdi. It answers three research questions; “How were the photographs of Alan Kurdi used by Swedish newspapers?”, “What potential meanings of the photographs of Alan Kurdi were interpreted by the readers of the articles?” and “What are the ethical implications of using the photographs of Alan Kurdi in the newspapers?” In order to investigate this the top 5 Swedish newspapers were studied and all the articles containing the photographs were studied. LÄS MER

 3. 3. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER

 4. 4. Bilden av Alan Kurdi En kvalitativ textanalys av hur en bild förändrade tidningars rapportering om flyktingsituationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Kappelin; Julia Sandsten Vikberg; [2016-09-06]
  Nyckelord :ECA-metoden; Flyktingsituation; flyktingkris; flykting; media;

  Sammanfattning : In this study we have explored how the refugee situation in the late summer and early autumn of 2015 has been reported in Swedish newspapers. This has been done by using the qualitative textual analysis Ethnographic content analysis, ECA. Our theoretical points of departure are framing theories, stereotyping and discursive discrimination. LÄS MER

 5. 5. Pojken som förändrade världen En kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Kalméus Frida Bergstedt; Patricia Higson; [2016-09-06]
  Nyckelord :metonymi; pressetik; Alan Kurdi; bildjournalistik; nyhetsvärdering; appell; flyktingkris; ikon; bildanalys; qualitative text analysis;

  Sammanfattning : Title: Pojken som förändrade världen - en kvalitativ innehållsanalys avbilderna på Alan KurdiAuthors: Frida Bergstedt, Patricia Higson and Kajsa KalméusSubject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. ofjournalism, media and communication, (JMG) Gothenburg UniversityTerm: Spring 2016Supervisor: Orla VigsøPurpose: Our main purpose was to understand what makes the photos of Alan Kurdi stand out and to investigate why Swedish newspapers published the photos. LÄS MER