Sökning: "Albana Veseli"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Albana Veseli.

 1. 1. Värdebaserad vård - En ny strategi för vårdens styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albana Veseli; Bahar Agahi; [2017-04-18]
  Nyckelord :värdebaserad vård; institutionell isomorfism; institutionell logik; ledning och styrning inom hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har det främsta syftet med styrning och organisering inom hälso- och sjukvården varit att styra dess resursförbrukning och dämpa den snabba kostnadsökningstakten. I försöken att effektivisera sjukvården skedde en övergång från en dominans av medicinsk professionslogik till ett införande av marknadslogik, vilken började konkurrera med den medicinska professionslogiken. LÄS MER

 2. 2. Makalös arbetsbelastning : Studie om arbetsrelaterad stress och faktorer som påverkar psykosocial arbetsmiljö inom human service organisationer i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Albana Veseli; Rebecca Karlsson; [2015]
  Nyckelord :första linjens chefer; äldreomsorg; kommunal organisation; psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; socialt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER