Sökning: "Albert Bonniers förlag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Albert Bonniers förlag.

 1. 1. Kampen om uppmärksamhet : en undersökning av Albert Bonniers och Norstedts marknadsföringsaktiviteter på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Terese Bengtsson Hedendahl; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; Facebook; Instagram; Norstedts; Albert Bonniers: förlag; publisher; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Marketing in the publishing industry is not a new phenomenon, but over the last ten years it has gotten a more central role within publishing. Technology has created new possibilities, but also changed our media habits. These changes have brought on a new kind of marketing. LÄS MER

 2. 2. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 3. 3. Bokomslagens retorik : En analys av säljande argumentation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Bröms; [2013]
  Nyckelord :Retorik; bokomslag; argument; visuell retorisk analys; argumentationsanalys; ethos; pathos.;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att analysera bokomslagens retoriska argumentation. Genom att studera vilka argument som förekommer på omslagen, är arbetets syfte att undersöka hur en potentiell läsare lockas till att köpa just den boken. Totalt tolv titlar, sex från Albert Bonniers förlag och sex från Norstedts, utgör analysmaterialet. LÄS MER

 4. 4. Book Cover Process - some Swedish publishers work with authors and designers in the creation of book covers

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Kristi Day; Elin Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for book publishing has changed over the past years. Now the publishers has more pressure on them the to make a profit and every book must now be an economic investment. Meanwhile, more and more new publishers that start up their businesses and every year the competition gets tougher. LÄS MER

 5. 5. Populära Klio : tendenser i svensk populärhistorisk bokutgivning 2003-2007

  L2-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Erik Bodensten; [2009]
  Nyckelord :Historia; History; historiografi; förlag; bokgenre; populärhistoria; historiemedvetande; Bibliography; Bibliografi; General Works; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska populärhistoriska utgivningen åren 2003-2007. Totalt 830 titlar - utgivna vid förlagen Historiska Media, Signum, Atlantis, Albert Bonniers Förlag, Natur & Kultur, Nordstedts Förlag, Prisma, samt Wahlström & Widstrand - bearbetas statistiskt och analyseras utifrån variablerna tema, rum, epok, förlag och format. LÄS MER