Sökning: "Albert Camus"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Albert Camus.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. Fallet Meursault och Främlingen -En jämförande analys av Kamel Daouds Fallet Meursault ochAlbert Camus Främlingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kamel Daoud; Albert Camus; Fallet Meursault; Främlingen; writing back;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet Meursault förhåller sig till Främlingen. LÄS MER

 3. 3. Aesthetic Experiences and the Miracle of Action : On the Radical Possibility of Art in Teaching and Learning

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetiska lärprocesserSödertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Lundberg Bouquelon; [2019]
  Nyckelord :aesthetic experience; aesthetic learning; teaching; phenomenology; clown knowledge; not-knowing; unlearning; space for action; homo faber; sustainable teaching; constructive alignment; NPM.; estetisk erfarenhet; estetiska lärprocesser; undervisning; fenomenologi; clownens kunskap; icke-vetande; av-lärande; handlingsutrymme; homo faber; hållbar undervisning; konstruktiv länkning; new public management;

  Sammanfattning : This master essay starts with the author having an encounter with two 14-years old boys who claim that they are Nazis. In a school project where the pupils made films about norms in the society they made a film with a clearly racist and homophobic message. LÄS MER

 4. 4. I ett ombonat rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ken Andersson; [2017]
  Nyckelord :Skuld; Etik; Camus; absurditet;

  Sammanfattning : I hope this scientific essay can shed som light over how guilt kan appear at a school, primarily for those working as fritidslärare. Fritidslärare come often in close contact with special needs children.In the story I shall recount a case where I have taken the roll of carer and helping an extroverted pupil through his schoolday. LÄS MER

 5. 5. Die Kunst der Kürze : Zu den Auswirkungen der Sprachknappheit auf die narrativen Elemente “Zeit” und “Raum” in Stephan Groetzners So ist das

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Natasa Vukelic; [2017]
  Nyckelord :Stephan Groetzner; So ist das; Sprachkürze; Sprachknappheit; Raum; Zeit; Absurdismus; Narratologie; Narrativität; Momentaufnahmen; Sequenzialität; Roman; erzählen wie Comics; filmisches Schreiben; Zeitraffer;

  Sammanfattning : Stephan Groetzner is a contemporary German writer whose book So ist das is said to be mysterious— the novel surprises with its conciseness as well as the mix of an unusual, almost poetic form and a simple syntax. It thus opens the doors to various interpretations. LÄS MER