Sökning: "Albert Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Dahl.

  1. 1. Hydropolis

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Kristoffer Dahl; [2014]
    Nyckelord :Västertorp; badhus; idrottshall; simhall;

    Sammanfattning : Västertorp, ännu en ansiktslös Stockholmsförort, i stort behov av nya sim- och idrottshallar, samt i kanske ännu större behov av lite WOW-faktor. Hur åstadkommer man detta utan att frångå ett tämligen strikt program? Min utgångspunkt var att först fokusera på funktionalitet och därefter, när jag ritat ett fungerande bad, i detta hitta arkitektoniska kvalitéer jag kunde utveckla. LÄS MER