Sökning: "Albert Einstein"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Albert Einstein.

 1. 1. Mass-Singularity Structure of QED and Perturbative Quantum Gravity Scatterings

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Santiago Londono Castillo; [2020]
  Nyckelord :perturbative quantum gravity; QED; mass singularities; collinear singularities; soft singularities; singularity cancellation; graviton; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, the mass singularities occurring in the cross-section of electron scattering processes are investigated. Two types of scatterings are studied: Quantum Electrodynamics (QED) scatterings, and Perturbative Quantum Gravity (PQG) scatterings. LÄS MER

 2. 2. En sannolikhetsteoretisk behandling av diusion baserat p˚a Einsteins modell av Brownsk r¨orelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Friemann; Artur Karlsson; Simon Larsson; Albin Skilje; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi Brownsk rörelse och dess förbindelse med värmeledningsekvationen. Som förberedande material presenterar vi härledningen och lösningen till värmeledningsekvationen på R och den förutsättande termodynamiken som krävs för att förstå Albert Einsteins artikel om suspenderade partiklar i en utspädd lösning. LÄS MER

 3. 3. Real-time Entanglement of Auger and XPS-electrons: a preliminary investigation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Philip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Entanglement; Auger; Auger decay; photoemission; XPS; ED; exact diagonalization; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we employ a semi-classical approach to light matter interaction to describe and char- acterize spin configurations resulting from quantum correlations between electrons created by a photoemission event and by the following Auger decay. The system studied consists of three atomic levels and two continua. LÄS MER

 4. 4. Searching for doubly charged Higgs bosons using same-sign hadronic tau final states - A focused study on the charge-flip background of hadronic taus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Shi Qiu; [2019]
  Nyckelord :doubly charged Higgs bosons; neutrino; ATLAS; charge-flip; charge misidentification; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The search for doubly charged Higgs bosons (H±±) aims at resolving the mass generation mechanism of neutrinos in the Standard Model. The current search by the ATLAS Same-Sign Dilepton group uses the decay product of H±± to a pair of same-sign hadronic τ-leptons, which is an extension of their previous search using same-sign dielectrons and dimuons. LÄS MER

 5. 5. A Journey Greater Than You Think, Unknown in Its Details, But More Loving Than Nostalgia : -An Analysis of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anja Skogberg Lundin; [2019]
  Nyckelord :Fitzgerald; Gatsby; Identity; Ideology; Culture; Society; American society; Jazz Age; 1920s; Public; Private; Class;

  Sammanfattning : Abstract This essay is an analysis of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and it explores how identity and ideology always exist in a context of time. The American 1920s society was influenced by theories brought by Marxism, Albert Einstein and Freud. LÄS MER