Sökning: "Albert Granath"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albert Granath.

  1. 1. En kulturell kärleksyttring eller bedrövligt för svensk fotboll? : – En studie av Sportbladets rapportering om pyroteknik

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Anton Unosson Kortelainen; Albert Granath; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine how swedish newspapers represent the use of pyrotechnics and the users of pyrotechnics at football matches in the swedish first division. We wanted to see if there were any preconceived notions of the phenomenon and its perpetrators that could be perceived in the report in the occurence of pyrotechnics at football games. LÄS MER