Sökning: "Albert Gustavsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Albert Gustavsson.

 1. 1. Robotisering av produkthantering vid produktion av gummilist

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Pontus Karlsson; Albert Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :automation; robot; produktion; extruder; robotstudio; plc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bostik AB has long had a production where parts of the production are done manually. These parts include that an employee needs to lift a rubber pulp from a conveyor belt, twist and put the rubber pulp into a pallet. The employee should then put on a plastic patch between each layer. LÄS MER

 2. 2. Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat. En studie med utgångspunkt i brandmomentet på fordonsförsäkringen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albert Gustavsson; [2013-04-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar bevisbörda och beviskrav på försäkringsområdet. Fokus i uppsatsen ligger på försäkringsbolagens utformning av sina försäkringsvillkor avseende fordonsbrand och de praktiska konsekvenser de olika utformningarna får för för bevisbörda och beviskrav. LÄS MER