Sökning: "Alberto Chrysoulakis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alberto Chrysoulakis.

 1. 1. Delinquency abstention: the importance of morality and peers

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alberto Chrysoulakis; [2013]
  Nyckelord :Abstention; Delinquency; Gender differences; Malmö Individual and Neighbourhood Developmental Study MINDS ; Morality; Peers;

  Sammanfattning : Kriminologisk forskning har sedan länge fokuserat på brottslighet och antisocialt beteende. Däremot har en mindre grupp individer genomgående uppgett att de aldrig ägnat sig åt antisocialt beteende och avstår således från brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Misshandel i Malmö. Om utveckling och möjliga förklaringsfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alberto Chrysoulakis; [2010]
  Nyckelord :alkohol; anmälningsbenägenhet; brottsstatistik; Malmö; media; misshandel;

  Sammanfattning : Studien har undersökt misshandelsbrottslighetens utveckling i Malmö mellan åren 2000-2009 utifrån olika informationskällor och i ljuset av främst två förklaringsfaktorer; anmälningsbenägenhet och alkohol. Även skillnaden mellan anmälningar om grov misshandel jämfört med annan misshandel har undersökts närmare. LÄS MER