Sökning: "Albin Bergh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Bergh.

  1. 1. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

    Master-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Albin Bergh; [2019]
    Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

    Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER