Sökning: "Albin Björk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Albin Björk.

 1. 1. Upp till kvinnokamp : Skildringen av arbetarklassens kvinnor i konsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Björk; [2022]
  Nyckelord :Art history; working-class; working-class women; women s history; feminism; Albin Amelin; Vera Nilsson; Bror Hjorth; Konstvetenskap; arbetarklass; arbetarklasskvinnor; kvinnohistoria; feminism; Albin Amelin; Vera Nilsson; Bror Hjorth;

  Sammanfattning : Throughout history men and women have not always been given the same opportunities to work. As a result of prevailing politics and norms, women have been relegated to household chores. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Albin Andersson; [2022]
  Nyckelord :lövskogsbruk; biodiversitet; klimatförändring;

  Sammanfattning : Svenskt skogsbruk har på senare tid ökat fokus på lövinslag och biodiversitet. Tidigare har skogsbruket varit inriktat på gran och tall, dock börjar intresset lövskogsbruk öka. LÄS MER

 3. 3. Rekommendationer och användning av proteintillskott : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Albin Björk; David Älgamo Lindh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med kosttillskott är oftast att öka sin prestanda eller resultaten från träningen och något som är vanligt förekommande är proteintillskott, trots att det optimala proteinintaget är omdiskuterat. Forskning visar att nära 50% av individer som tränar på gym använder något slags kosttillskott i kombination med sin träning, oavsett kön eller utbildningsnivå. LÄS MER

 4. 4. Vegetationsutveckling på två skånska myrar - en uppföljning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Albin Andersson; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : This study is a follow-up on a ten years old inventory of two mires in southern Sweden, Aggarpa myr and Gödas/Västre myr. Ten years ago questions were raised if these bogs were invaded by trees, and a monitor program was set up to record future changes in the tree stands. LÄS MER