Sökning: "Albin Hallberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Albin Hallberg.

 1. 1. Värdeskapande faktorer och hinder i samband med investeringar i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Throgen Simon; Albin Hallberg; [2019]
  Nyckelord :fastighetsekonomi; företagsekonomi; värdeteori; värdeskapande faktorer; miljöcertifierade byggnader; miljöcertifiering; gröna byggnader; byggnader; fastigheter; hinder; investering;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i den svenska fastighetsbranschen och under den här perioden uppfördes de första miljöcertifierade byggnaderna. I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030 som är ett program för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för värdebaserad prissättning : En fallstudie av den svenska anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Sörensson; Albin Sköld; Jakob Sköld; [2014]
  Nyckelord :Pricing; value based pricing; value creation; value appropriation; Prissättning; värdebaserad prissättning; värdeskapande; värdeappriopriering;

  Sammanfattning : Titel: Förutsättningar för värdebaserad prissättning: en fallstudie av den svenska anläggningsbranschen. Datum för slutseminarium: 2014-06-03. Program: Marknadsföringsprogrammet. Författare: Robin Sörensson, Albin Sköld och Jakob Sköld. LÄS MER

 3. 3. Modelling noice exposure from roads : a case study in Burlöv municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristoffer Mattisson; [2011]
  Nyckelord :geography; physical geography; noise modelling; GIS; SoundPLAN; Nordic prediction method – road traffic noise; geografi; naturgeografi; bullermodellering; nordisk beräkningsmodell för buller från vägar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Noise has negative health effects according to a number of studies (Barregård et al. 2005; Rosvall et al. 2009; Nilsson, Eriksson & Palmqvist 2009). Example of problems that can occur from exposure to noise is sleeping disturbances, heart diseases, lessened learning and reduced cognitive performance (Berglund, Lindvall & Schwela 1999). LÄS MER