Sökning: "Albin Hamberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albin Hamberg.

  1. 1. "Jag saknar dem mer än vad de saknar mig." : En kvalitativ intervjustudie om äldre människors upplevelser av ensamhet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Anna Hultkvist; Albin Hamberg; [2017]
    Nyckelord :Omvårdnadsboende; ensamhet; gerontologi;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka upplevelser av ensamhet hos äldre personer som bor på omvårdnadsboende. I tio kvalitativa intervjuer frågade vi personer boende på omvårdnadsboende i åldern 80 till 100 år om deras upplevelser av ensamhet. LÄS MER