Sökning: "Albin Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Albin Larsson.

 1. 1. VILKA KRETSAR SKA BETALA? En enkätundersökning om upplevd rättvisa med finansieringsförslag för Sveriges elektrifiering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Larsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how Swedish people perceive fairness with three different financing options of the conversion to electric and hybrid cars. In the Swedish context the conversion is built by two aspects, the club good of charging infrastructure, and the private good of subsidized cars. LÄS MER

 2. 2. Förändrad utformning av den traditionella gipsskivan : Innovativ utformning som ställs mot den traditionella gipsskivan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Carl-Albin Larsson; Alexander Palosaari; [2022]
  Nyckelord :gips; gipsskivor; gipsskiva; gipsskivan; traditionell gipsskiva; förändrad utformning av gipsskivan;

  Sammanfattning : Every year the production of gypsum plasterboards increases around the world, in Europe alone more than 1,500 million square meters of gypsum wall and ceiling are being built. The reason why gypsum plasterboards is used in such magnitude is due to its many advantages, such as fire-repellent, sound-insulating and windproof. LÄS MER

 3. 3. Bayesian Off-policy Sim-to-Real Transfer for Antenna Tilt Optimization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Larsson Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Simulation to Reality; Coverage and Capacity Optimization; Remote Electrical Tilt; Reinforcement Learning; Bayesian Optimization; Domain Randomization; Off- policy Estimation; Simulering till Verklighet; Täckning och Kapacitetsoptimering; Fjärrstyrning av Elektrisk Lutning; Förstärkningsinlärning; Bayesiansk Optimering; Domänrandomisering; Off- policyskattning;

  Sammanfattning : Choosing the correct angle of electrical tilt in a radio base station is essential when optimizing for coverage and capacity. A reinforcement learning agent can be trained to make this choice. If the training of the agent in the real world is restricted or even impossible, alternative methods can be used. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av komplett system för rapportering och granskning av avfallsdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Holmkvist; Henrik Larsson Edström; Moltas Enåkander; Mirna Ghazzawi; Simon Hermansson; Anton Nylund; Gustav Stappe Renner; Robin Simonsson; [2021]
  Nyckelord :System development; waste management; cloud application; mobile development; react native; react; AWS; MySQL; Scrum; avfallshantering; granskning; molnapplikation;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklingen av ett system som möjliggör för rapportering och granskning av avfallsdata. Systemet består av en mobilapplikation och en webbapplikation som utvecklats med React Native respektive React, en databas som utvecklats med MySQL och en back-end bestående av tjänster som erbjuds av Amazon Web Services. LÄS MER

 5. 5. Inspiratorisk muskelträning och dess effekt på prestationsförmågan hos fotbollsspelare : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Albin Larsson; Jesper Löfgren; [2021]
  Nyckelord :inspiratorisk muskelträning IMT ; respiratorisk muskelträning RMT ; andnings övningar; sporter; fotboll; maximal inspriatoriskt tryck MIP ; löpdistans; prestationsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inspiratorisk muskelträning (IMT) har historiskt använts inom vården, men har på senare tid uppmärksammats mer inom idrottsvärlden. IMT kan förstärka andningsmuskulaturen som är förknippat med en förhöjd prestationsförmåga. LÄS MER