Sökning: "Albin Myrberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Albin Myrberg.

 1. 1. Sharing Responsibility or Protecting Borders? : A Qualitative Analysis of the Development of the Common European Asylum System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2019]
  Nyckelord :liberal intergovernmentalism; neofunctionalism; postfunctionalism; asylum; Common European Asylum System; CEAS; European integration; EU;

  Sammanfattning : Building on three theories of European integration – liberal intergovernmentalism, neofunctionalism and postfunctionalism – I offer an explanation to the process and outcomes of the development of the Common European Asylum System (CEAS) between 2008 and 2018. The process to establish the CEAS has been characterized by clashing actor preferences, which forced actors into negotiations. LÄS MER

 2. 2. Konflikten om tillfälliga uppehållstillstånd inom Socialdemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2016]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; tillfälliga uppehållstillstånd; flyktingpolitik; svensk politik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER